Sidor

tisdag 25 oktober 2011

Nätet, ungar, skolan och föräldrar

Hur ska man förhålla sig när det gäller ungar och nätet? Vem ansvarar för vad? Är det skolans ansvar att veta vad som händer på nätet, hur eleverna uppför sig där utanför skoltid? Var går gränsen mellan hem och skola? Är gränsen otydligare idag än förr?

Det där är frågor som titt som tätt upptar mina tankar och nu senast efter ett föräldramöte jag var på för några veckor sen. Då pratade vi om Skype och jag berättade lite kort om hur jag ser (försöker se) på det. Att jag inte tror på att förbjuda, att jag inte tror på att i hemlighet "snoka" i internethistoriken för att kolla vilka siter ungarna varit inne på. Att jag tror på dialog, att vara öppen, att vara där, att försöka förstå vad det handlar om, hur verktygen fungerar för att kunna möta, bemöta, uppfostra och stötta barnen/eleverna i den värld vi befinner oss i. En värld som bl.a. finns på nätet.

Och kanske att gränsen mellan hem och skola är luddigare idag. Skolan kan inte hålla sig utanför det som händer på nätet. Om skolan inte har koll på vad som händer på nätet utanför skoltid - hur ska de då kunna förstå, tolka och arbeta med de konflikter som kanske dyker upp just i skolan till följd av något som hände på nätet kvällen innan? Om föräldrarna inte har lite koll på vad som händer på nätet - hur ska de då kunna få en större bild av hur det egna barnet är och mår? När livet på nätet faktiskt kan vara en ganska stor del av identitetsskapande och utveckling.

På pappret och i tankarna är det ganska enkelt. Skolan behöver arbeta mycket med det digitala, med nätet och då med t.ex. sociala medier av olika slag. Integrera det i undervisningen allt man kan. Detta för att bl.a. kunna ha en konstant dialog kring etik, moral, vem man är som individ och i grupp. Online och offline. Skolan behöver kunskap och förståelse kring "dagens ungdom", hur deras kultur är. Det har man alltid behövt - hur ska man annars kunna "möta eleven där han/hon är"? Det går inte att som skola, som lärare, stå helt utanför det här.

Som förälder går det självklart inte att lägga ansvaret på skolan. I skolan kan man arbeta med gruppdynamik, konflikthantering, hur man är mot varandra i olika sammanhang. Skolan fostrar. Föräldrarna uppfostrar. Hur barnet är och agerar är väl ändå föräldrarnas ansvar, eller? På pappret enkelt som sagt. I verkligheten svårare. För hur ska jag göra för att finnas där som förälder utan att inkräkta? Värna om barnens integritet, men ändå finnas där för att uppfostra och stötta. Hur ska jag finnas på en plats som är så stort som nätet?

Genom att lära mig verktygen? Men måste jag ha konto på facebook eller Skype eller msn eller vilket nu det senaste "ungdomshaket på nätet" är för att veta hur det fungerar? Näe, kanske inte, kanske omöjligt - men inte sjutton skadar det för att öka förståelsen. Att försöka förstå hur det hela fungerar är viktigt. Hur man väljer att göra det, en smaksak.

En annan viktig, men ack så svår sak, är att vara öppen och ha en dialog föräldrar emellan. Hur ska jag veta om det egna barnet uppför sig olämpligt på nätet om inte någon talar om det för mig? Hur ska jag våga ringa något annat barns förälder för att tala om att det hänt något dumt? Om vi vänder på det - vad innebär det att inte våga? Vad blir konsekvensen då? För mitt barn? För andra barn? I skolan?

Det är inte helt enkelt. Men det är viktigt. Det finns en hel del bra tips på nätet kring hur man kan göra. Både som förälder och som lärare. Och nu kommer vi till det jag åtog mig att göra på föräldramötet: ge lite tips på siter där man tar upp just det här med ungar och nätet och dessa tips följer här (det finns säkerligen en hel uppsjö fler och kanske bättre, men återigen - en smaksak!)

  • Surfa lugnt - en site om ungas nätvardag, med konkreta tips och råd, en del läsning och lite material.
  • Nätkulturer Elza Dunkels blogg. Dunkels är lärarutbildare och forskare med fokus kring just unga och nätet. Här finns bl.a. några konkreta råd till vuxna.
  • Kränkt - datainspektionens site som stöd när man blivit kränkt på nätet.

Inga kommentarer: